Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227 poz. 1367 , ze zm. w Dz.U. z 2011 r. Nr 244, poz. 1454) - pobierzWyszczególnienie naruszeń oraz wysokość kary w zł. w związku z wykonywaniem przewozu towarów niebezpiecznych (wg ADR, RID i ADN) i innych czynności związanych z tym przewozem - określa zał. do ustawy z dn. 19 sierpnia 2011 r. o  p.t.n.

Pełny katalog kar
za wykonywanie przewozu drogowego z naruszeniem m.in. przepisów dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zawiera zał. do Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1497) (Dz. U. Nr 180, poz. 1497) (1.22 MB)  ze zmianami w zał. do Ustawy z dn.16 września 2011 r. o zm. ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustawDz.U.2011r. Nr 244, poz.1454.pdf )