Konsultacje
Adresaci:
Właściciele - Dyrektorzy Firm (Nadawcy - Przewoźnicy - Odbiorcy towarów niebezpiecznych wg ADR) lub ich przedstawiciele (Właściciele i dyrektorzy firm transportowych, członkowie władz osób prawnych będących przedsiębiorcami
oraz przedsiębiorcy wykonujący przewozy drogowe towarów niebezpiecznych lub związany z tymi przewozami załadunek albo rozładunek).

Cel i zakres:
Uzyskanie bądź aktualizacja podstawowej wiedzy na temat obowiązków i odpowiedzialności przedsiębiorców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz związanego z nim załadunku lub rozładunku.

Uczestnicy konsultacji uzyskają m.in.:
* odpowiedź na pytanie - czy i kiedy można przewozić towary niebezpieczne nie spełniając wymogów umowy ADR, np.: nie znakując pojazdu, nie wymagając od kierowcy specjalistycznego przeszkolenia ADR, itp.
* informacje dotyczące obowiązku sporządzania sprawozdania rocznego i wyznaczenia doradcy
* możliwość współpracy z doradcami ADR (zakres konsultacji - poniżej)

Prowadzący:
Doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, posiadający państwowe uprawnienia, doświadczeni wykładowcy i konsultanci, praktycy

Miejsce i termin:
Do uzgodnienia

Czas trwania:
Do uzgodnienia

Odpłatność:
Odpłatność i forma płatności do uzgodnienia

Zgłoszenie udziału:
Zainteresowanych prosimy o kontaktowanie się z DORADCAMI wybranymi z załączonej listy Doradców ADR - członków ESD ADR  21_2Lista_Doradcow_ADR_RID.pdf 21_2Lista_Doradcow_ADR_RID.pdf (118.87 KB)

Zakres konsultacji
OBOWIĄZKI  NADAWCY,  PRZEWOŹNIKA  I  ODBIORCY  TOWARÓW  NIEBEZPIECZNYCH W  ŚWIETLE  EUROPEJSKIEJ UMOWY  ADR  I  PRZEPISÓW  POLSKICH.
1. Podstawowe przepisy i pojęcia (definicje).
2. Adresaci umowy ADR (uczestnicy przewozu, inne podmioty)  
3. Obowiązki przedsiębiorcy lub innego podmiotu/ uczestnika przewozu, tj.
* nadawcy ,
* przewoźnika ,
* odbiorcy
      m.in.:
      a)   obowiązek wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa
           w transporcie towarów niebezpiecznych - rola doradcy
      b)  obowiązek zgłoszenia przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
      c)  obowiązek sprawozdawczości rocznej i wypadkowej. 
4. Wyłączenia z przepisów ADR przy przewozie towarów niebezpiecznych
5. Odpowiedzialność przedsiębiorcy, pracowników, doradcy - kary
6. Nadzór i kontrola w przedsiębiorstwie i na drogach, lista kontrolna
7. Ochrona towarów niebezpiecznych
8. Bezpieczeństwo w tunelach