Linki

PARTNERZY

                                   
EKO-Produkt HORT

http://adr-eko.pl 
ADAP  www.doradztwo-adap.pl 
Eko Skolar www.ekoskolar.com.pl
DANWOJ
 www.danwoj.pl

 

URZĘDY, INSTYTUCJE

Główny Inspektor Transportu Drogowego  www.gitd.gov.pl
Transportowy Dozór Techniczny www.tdt.pl
Urząd Dozoru Technicznego  www.udt.gov.pl
Główny Inspektorat Pracy  www.pip.gov.pl
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  www.gios.gov.pl
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej  www.kgsp.gov.pl
Komenda Główna Policji  www.kgp.gov.pl
Komendant Główny Straży Granicznej www.sg.gov.pl
Służba Celna RP   www.guc.gov.pl
Inspekcja Handlowa www.giih.gov.pl
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa www.piorin.gov.pl
Główny Inspektorat Sanitarny www.gis.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad www.gddkia.gov.pl
Polskie Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl
Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych                    www.chemikalia.gov.pl
  

INSTYTUCJE ZAGRANICZNE

Federalny Urząd Transportu Rzeczy w Niemczech (BAG) www.bag.bund.de
 Dyrekcja Transportu Lądowego we Francji (DTT) www.transports.equipement.gour.fr
 Komitet Transportu Wewnętrznego EKG ONZ (UNECE)                   www.unece.org/trans/danger/danger.htm
 Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) www.cefic.be
 Departament Transportu USA (PHMSA)  hazmat.dot.gov

OŚRODKI NAUKOWO-BADAWCZE

Instytut Przemysłu Organicznego  www.ipo.waw.pl
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań       www.cobro.org.pl
Instytut Energii Atomowej  www.cyf.gov.pl
Centralny Instytut Ochrony Pracy www.ciop.pl
Instytut Transportu Samochodowego www.its.home.pl
Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych                                           www.iben.pl

IZBY, ZWIĄZKI, STOWARZYSZENIA

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego Spedycji www.pigtsis.pl
 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych ZMPD www.zmpd.pl
 Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego www.ozpts.home.pl 
 Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego www.ozptd.pl
 Stowarzyszenie DGSA
 www.s-dgsa.pl
 Stowarzyszenie DBPK
 www.dbpk.pl