Inne

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadaæ urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz. U. z dnia 6 października 2006 r.  nr 181,  poz. 1335 - Pobierz Pobierz (1.02 MB) , ze zm. w Dz.U. z 2011r. Nr 208 poz. 242 - D20111242 NO.pdf Pobierz (23.82 KB))

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeñ ciśnieniowych (Dz.U. z 2006 r. nr 199, poz. 1469) - Pobierz Pobierz (567.95 KB) , ze zm. w Dz.U. z 2011r. Nr 156 poz. 932 - D20110932 UCISN.pdf Pobierz (52.29 KB))