AKTUALNOŚCI

KURS DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW ADR i RID
Zapraszamy na kurs DORADCA ADR, DORADCA RID ew. kurs zintegrowany DORADCA ADR i RID który odbędzie się w Gorzowie Wlkp. w dniach 20 - 27 września 2020r. pod patronatem ESD ADR. Szczegóły w załączniku
OFERTA i ZGLOSZENIE na kurs DORADCA ADR_RID 20-27.09.2020 Gorzow Wlkp.pdf OFERTA i ZGLOSZENIE na kurs DORADCA ADR_RID 20-27.09.2020 Gorzow Wlkp.pdf (324.18 KB)

 
 
webinar_2020.jpg  


UMOWA WIELOSTRONNA M 324
zawarta na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1 ADR, dotycząca zaświadczenia szkolenia kierowców zgodnie z 8.2.2.8.2 ADR i świadectwa przeszkolenia doradców ds. bezpieczeństwa zgodnie z 1.8.3.7 ADR

Dziennik Urzedowy poz.15-sig.pdf Dziennik Urzedowy poz.15-sig.pdf (461.51 KB)
Multilateral Agreement M324-1-sig.pdf Multilateral Agreement M324-1-sig.pdf (244.72 KB)
Umowa Wielostronna M324-26.03.2020-sig.pdf Umowa Wielostronna M324-26.03.2020-sig.pdf (432.20 KB)

 
 
WARSZTATY DORADCA ADR 2019 - BIEŻĄCE PROBLEMY
W dn.11 i 12.X.2019r. odbyły się WARSZTATY ADR "BIEŻĄCE PROBLEMY", w kórych udział wzięło m.in.12 Doradców ADR- członków naszego Stowarzyszenia. Omówione i przedyskutowane zostały bieżące problemy w praktyce transportowej towarów niebezpicznych.

 
SEMINARIUM "NEW ADR 2019-2021"
31 stycznia 2019r. odbyło się w Szczecinie Seminarium "New ADR 2019-2021" w którym licznie uczestniczyli członkowie ESD ADR  

 
WALNE ZEBRANIE ESD ADR
oraz III Forum Dobrych Praktyk w P.T.N.
W dniu 1 czerwca 2018r. odbyło się w Szczecinie WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ESD ADR.
Wybrano nowe Władze ESD ADR IV kadencji - Zarząd Główny w składzie: Piotr Spychalski - Prezes , Agnieszka Trzcińska - Wiceprezes , Agnieszka Zając - Wiceprezes , Piotr Pągowski - Skarbnik , Stanisław Nowak - Sekretarz , Krzysztof Kłeczek - Członek. Zmieniono składy osobowe Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

1 czerwca 2018r. w godz. 10.00 – 13.00 na terenie  12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie odbyło się III FORUM „DOBRE PRAKTYKI W PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH”. Zrealizowano wystąpienia Krzysztofa Grzegorczyka nt. „Zarządzanie bezpieczeństwem w p.t.n.” i Piotra Spychalskiego nt. „Przewóz towarów klasy 1”, a także wyst. przedstawicieli ITD, Policji oraz PSP. W panelu dyskusyjnym głos zabrali m.in. Małgorzata Wieleba-Walicka oraz Ryszard Bartz. Uczestnictwo w Forum było nieodpłatne.
W zał. program Forum
 
III FORUM DOBRYCH PRAKTYK 2018.pdf III FORUM DOBRYCH PRAKTYK 2018.pdf (425.01 KB)
 
 
UDZIAŁ PRZEDST. ESD ADR W ROBOCZYM SPOTKANIU W MIN. INFRASTRUKTURY IV.2018
[1]Notatka MI 24.04.2018r..pdf [1]Notatka MI 24.04.2018r..pdf (206.60 KB)
[03] Propozycje zmian - podsumowanie DTD IV-2018-04-24.pdf [03] Propozycje zmian - podsumowanie DTD IV-2018-04-24.pdf (201.08 KB)

 
LISTA KONTAKTOWA DORADCÓW - CZŁONKÓW ESD ADR
21_2Lista_Doradcow_ADR_RID.pdf 21_2Lista_Doradcow_ADR_RID.pdf (118.87 KB)

 
 
II FORUM - DOBRE PRAKTYKI W TRANSPORCIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
9 czerwca 2017r. odbyło się II Forum - DOBRE PRAKTYKI W TRANSPORCIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH zorganizowane wspólnie z 12 Brygadą Zmechanizowaną w Szczecinie, w którym wzięło udział m.in. 17 członków ESD ADR.
Poniżej link do pełnej informacji o forum:  https://archiwum-12bz.wp.mil.pl/pl/61_1521.html 

  
 
INSTRUKCJA DLA KIEROWCY W WERSJI ADR 2017 
Do pobrania na stronie:  http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.html

 
SEMINARIUM ADR 2017-2019
W dniu 14 października 2016r. odbyło się w Gorzowie Wlkp seminarium ADR 2017-2019 w którym uczestniczyło m.in. 12 członków ESD ADR.

 
WIEDEŃ 2016 - WYJAZD SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNY
W dniach 9-13 czerwca 2016r. odbył się wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Wiednia w którym wzięło udział 14 członków ESD ADR. W trakcie wyprawy zainaugurowano I Forum dot. dobrych praktyk w transporcie towarów niebezpiecznych.
wieden_2016.jpg 

 
DZIAŁALNOŚĆ ESD ADR W OKRESIE 2014-2015-2016-2017
Uwagi do proj. rozp. MIiB dot.prowadzenia kursow.pdf Uwagi do proj. rozp. MIiB dot.prowadzenia kursow.pdf (1.38 MB)
Wnioski_uwagi_do par.13.2 nowelizacji ustawy o przewozie tow.niebezp..pdf Wnioski_uwagi_do par.13.2 nowelizacji ustawy o przewozie tow.niebezp..pdf (549.65 KB)
ESD ADR- dzialalnosc opr. M.W-W..pdf ESD ADR- dzialalnosc opr. M.W-W..pdf (420.28 KB) ;
Opinia ESD ADR_dot.proj.rozp.M.S_transport odpadow.pdf Opinia ESD ADR_dot.proj.rozp.M.S_transport odpadow.pdf (233.24 KB)
Opinia ESD ADR_proj.zmian rozp.MIiR dot.egz.ADR_kierowcy.pdf Opinia ESD ADR_proj.zmian rozp.MIiR dot.egz.ADR_kierowcy.pdf (898.80 KB)
Inf.dot.spotkania w MIiR w spr.planowanych zmian w przepisach.pdf Inf.dot.spotkania w MIiR w spr.planowanych zmian w przepisach.pdf (122.97 KB)
Komunikat z 26.04.2016r.pdf Komunikat z 26.04.2016r.pdf (112.76 KB)
Komunikat z 7.06.2016r..pdf Komunikat z 7.06.2016r..pdf (119.85 KB)
Komunikat z dnia 6.09.2016 ze spotkania Zespolu ds.Towarow Niebezp.pdf Komunikat z dnia 6.09.2016 ze spotkania Zespolu ds.Towarow Niebezp.pdf (91.27 KB)
Komunikat ESD ADR z dnia 19.10.2016.pdf Komunikat ESD ADR z dnia 19.10.2016.pdf (97.27 KB)
Komunikat z dnia 6.02.2017r..pdf Komunikat z dnia 6.02.2017r..pdf (75.70 KB)
Komunikat z dnia 26.04.2017.pdf Komunikat z dnia 26.04.2017.pdf (68.21 KB)
Komunikat z dnia 13.06.2017r.pdf Komunikat z dnia 13.06.2017r.pdf (111.79 KB)

 
ZWIEDZANIE KOPALNI ROPY I GAZU ORAZ EKSPEDYTU W BARNÓWKU
Dnia 16 maja 2015r. Doradcy ADR i RID, Członkowie i Sympatycy ESD ADR oraz zaproszeni Goście zwiedzali Kopalnię Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego oraz Ekspedyt w Barnówku k.Dębna, odwiedzili w Pszczelniku muzeum oraz miejsce katastrofy lotniczej z 1933r., w której zginęli dwaj litewscy piloci lecący z Nowego Jorku do Kowna, a także uczestniczyli w podsumowaniu wizyty podczas wspólnego obiadu w Myśliborzu.

 
SEMINARIUM ADR 2015-2017
31 stycznia 2015 r. odbyło się w Gorzowie Wlkp. Seminarium ADR 2015-2017 ZMIANY I NOWE WYZWANIA, które prowadził dr inż. Krzysztof Grzegorczyk.
W spotkaniu uczestniczyło m.in. 10 członków ESD ADR.

 
ZEBRANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO I CZŁONKÓW ESD ADR
Dnia 2.04.2014r. o godz. 17.30 w Laboratorium Badań Materiałowych PUH TEST w Gorzowie Wlkp. odbyło się zebranie Zarządu Głównego ESD ADR z udziałem członków Stowarzyszenia.
Podczas zebrania:
1. Przedstawiono szczegółową informację dot. spotkania przedstawicieli Europejskich Organizacji DGSA w Bonn oraz spotkania w Ministerstwie Infrastruktury nt. egzaminowania Doradców
2. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia ESD ADR do Europejskiego Stowarzyszenia DGSA (EASA) ;    EASA REGISTRATION FORM.pdf EASA REGISTRATION FORM.pdf (990.07 KB)
  
www.easa-dg.eu

 
KONFERENCJA EUROPEJSKICH ORGANIZACJI DGSA w BONN
Konferencja_DGSA_BONN.pdf Konferencja_DGSA_BONN.pdf (241.89 KB)  ;
Zharmonizowany_system_egzaminowania_DGSA.pdf Zharmonizowany_system_egzaminowania_DGSA.pdf (114.56 KB)
The Harmonized European System for the Examination of Advisers.pdf The Harmonized European System for the Examination of Advisers.pdf (117.42 KB)

 
SPOTKANIE W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY i ROZWOJU REGIONALNEGO w spr. WERYFIKACJI KATALOGU PYTAŃ STOSOWANYCH NA EGZAMINACH DGSA - Komunikaty
Komunikat.pdf Komunikat.pdf (188.82 KB)         Komunikat2_ESD_ADR-27-03-2014.pdf Komunikat2_ESD_ADR-27-03-2014.pdf (131.50 KB) 
Komunikat 3 i 4.pdf Komunikat 3 i 4.pdf (113.36 KB)  Komunikat 5 ESD ADR z 06-08-2014.pdf Komunikat 5 ESD ADR z 06-08-2014.pdf (147.94 KB)

 
SPRAWOZDANIE ADR/RID za 2013r. - WARSZTATY
     
sprawozdanie.gifWarsztaty "ADR/RID - Sprawozdanie za 2013r. - Odpowiedzialność Przedsiębiorcy i Doradcy" odbyły się w Luboniu k.Poznania oraz w Gorzowie Wlkp. 17 stycznia i 10 lutego 2014r. 
Warsztaty w Luboniu zostały zorganizowane we współpracy z Parkiem Przemysłowym LUVENA oraz Stowarzyszeniem Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją - DBPK.  Zajęcia prowadzili: Anita Pilaszkiewicz i Krzysztof Grzegorczyk.

dsc_0272www.jpg

 
 

S
POTKANIE NOWOROCZNE - 2014
W happy_new_year.gifdniu 11 stycznia 2014 r. odbyło się w Gorzowie Wlkp tradycyjne spotkanie noworoczne członków ESD ADR.

dsc_0279_www.jpg

 


WALNE ZEBRANIE  i  JUBILEUSZ ESD ADR


14 czerwca 2013r. w Hotelu "Kosobudz" w Kosobudzu (k.Łagowa) odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ESD ADR, połączone z obchodami Jubileuszu 10-lecia Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR.
Wybrano nowe Władze Stowarzyszenia na III kadencję-
Zarząd Główny w składzie:
dr inż. Tadeusz Horoszkiewicz - Prezes
dr inż. Krzysztof Grzegorczyk - Wiceprezes
inż. Ryszard Antoniak - Wiceprezes
inż. Wojciech Ciemniejewski - Skarbnik
mgr Joanna Bartz - Sekretarz
inż. Stanisław Nowak - Członek
Zmieniono składy osobowe Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego.
Walne Zebranie Delegatów nadało Tadeuszowi Horoszkiewiczowi i Ryszardowi Antoniakowi - członkostwo honorowe w uznaniu ich zasług dla ESD ADR.
W ramach obchodów Jubileuszu ESD ADR odbyła się po Walnym Zebraniu - uroczysta kolacja, a następnego dnia - całodniowa wycieczka do Berlina z atrakcyjnym pobytem.

p6140059.jpg

 
dsc_0093.jpg

dsc_0094.jpg

dsc_0103.jpg

dsc_0106.jpg

dsc_0128.jpg

dsc_0130.jpg


 

GRATULACJE

Z ogromną satysfakcją i przyjemnością informujemy, iż Członek Honorowy naszego Stowarzyszenia - Krzysztof Grzegorczyk, uzyskał stopień naukowy DOKTORA NAUK TECHNICZNYCH w dyscyplinie TRANSPORT,  w wyniku obrony pracy doktorskiej nt. "Koncepcja systemu bezpieczeństwa  transportu drogowego towarów niebezpiecznych".
GRATULUJEMY i życzymy Panu Doktorowi dalszej owocnej pracy naukowej i andragogicznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
                                                                                    Zarząd Główny ESD ADR

 
WYSTĄPIENIE DO DYREKTORA TDT W SPRAWIE EGZAMINOWANIA DORADCÓW
Wniosek_do_TDT_o_papierowe_teksty_przepisow.pdf Wniosek do TDT o
dopuszczenie stosowania papierowych tekstów przepisów.pdf (261.33 KB)

ODPOWIEDŹ TDT
TDT1.pdf TDT1.pdf (697.96 KB)
TDT2.pdf TDT2.pdf (421.02 KB)
  
PRZEGLĄD WYDARZEŃ:
 
 SEMINARIUM ADR 2013 - ZMIANY i INTERPRETACJE
 15 lutego 2013r. odbyło się w Gorzowie kolejne Seminarium ADR, podczas którego omówiony został m.in. sposób wypełniania sprawozdań za 2012r. z interpretacją i uwagami ITD.
 
 
 SEMINARIUM ADR 2013 - 2015  ZMIANY I WYZWANIA
23 listopada 2012r. odbyło się w Gorzowie Wlkp. kolejne Seminarium ADR
 
 
 IV WARSZTATY "DORADCA ADR - RECERTYFIKACJA 2012-2013"
W dn. 26-27.X.2012r. odbyły się w Gorzowie Wlkp. kolejne warsztaty dla Doradców ADR.

 
 III WARSZTATY  "DORADCA ADR - RECERTYFIKACJA 2012-2013"    

54.gifW dniach 29 i 30 czerwca 2012 r. odbyły się (w malowniczo położonej wśród lasów i jezior miejscowości Długie k.Dobiegniewa-woj. lubuskie) symulacyjne egzaminy z części ogólnej i specjalistycznej ADR dla Doradców ADR planujących recertyfikację w 2012-2013r.

         

 


SPOTKANIE NOWOROCZNE - 2012  
                                                                                                               
cid_003501c8454ff7d3e090be00a8c0zenek.gif20 stycznia 2012 r. w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie noworoczne członków ESD ADR. 
Program spotkania : Część I 
Zwiedzanie Laboratorium Badań Materiałowych "TEST" w Gorzowie Wlkp. oraz prezentacja dot. "Badania złączy spawanych związanych z budową cystern, transportowych zbiorników ciśnieniowych itp., mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania urządzeń" - Ryszard Bartz (członek współzałożyciel ESD ADR).
Część II  
Uroczysty obiad 
Informacja nt. działalności ESD ADR w 2011 roku oraz zamierzenia na 2012r.  oraz  dyskusja i rozmowy uczestników spotkania.  
dsc_1701.jpg


dsc_1699.jpg


dsc_1698.jpg
 

 
WARSZTATY "ADR w praktyce lat 2011-2012"

28.X.2011r. odbyły się w Gorzowie Wlkp. WARSZTATY ADR z udziałem Doradców DGSA - znakomitych praktyków
 

dsc_1624.jpg         
Seminarium ADR
15 kwietnia 2011r. w Łagowie odbyło się Seminarium "ADR 2011-2013",  z którego skorzystali  m.in. członkowie naszego Stowarzyszenia.
    


SEMINARIUM ADR
28 i 29.09.2010r. odbyły się w Łagowie dwa szkolenia - Seminarium "ADR 2011
- Nowelizacja europejskich i krajowych przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych"
oraz Warsztaty dla praktyków - "Jak zrealizować obowiązkowe szkolenia w transporcie
towarów niebezpiecznych" 

dsc00979.jpg


dsc00983.jpg


dsc00988.jpg
SPOTKANIE CZŁONKÓW ESD ADR
28 września 2010r. w Łagowie odbyło się w OW LEŚNIK spotkanie członków ESD ADR,
połączone z uroczystą kolacją. 

                                                        


komputerowiec3.gif
Ostatnio na Forum:
"Witam! Od pierwszego stycznia 2010 roku pojazdy EX/III, AT, FL, OX muszą być wyposażone zgodnie z pkt 9.2.3 ADR w układ przeciwpoślizgowy oraz zwalniacz (zgodne z regulaminem EKG nr 13 i dyrektywa).
Czy oznacza to, że pojazdy, które nie są wyposażone w te układy, ale posiadają jeszcze ważne świadectwa z paskiem (np. do lipca 2010r.) nie mogą przewozić towarów niebezpiecznych?.......

Mam pytanie odnośnie doradcy ADR. Jeżeli w ciągu roku wykonam jeden przewóz środków niebezpiecznych podstawowych określonych ustawą ADR muszę zatrudnić doradcę ADR na cały rok? Czy tylko na ten miesiąc kiedy wykonuje dany przewóz?........

"Dlaczego odpady filtrów olejowych muszą być przewożone na warunkach przepisów ADR......

"Może ktoś dysponuje wykazem towarów które może przewozić cysterna o kodzie L4BH......

"Witam, czy do przewozu UN 3373 powinnam zastosować list przewozowy ??........


(zobacz więcej - przejdź z menu głównego na Forum) VIII POLSKO-NIEMIECKIE FORUM ADR    Łagów 2010

8 i 9 czerwca br. w Łagowie odbyło się VIII Forum nt. przewozu towarów niebezpiecznych, w którym wzięli
udział  m.in. przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR
 – Tadeusz Horoszkiewicz i Ryszard Antoniak
, wygłaszając referat dot. „Nowego systemu bezpieczeństwa w obrocie, stosowaniu i transporcie materiałów niebezpiecznych”.  Organizatorami Forum polsko - niemieckiego był Okręgowy Inspektorat Pracy PIP w Zielonej Górze i Krajowy Urząd Ochrony Pracy – Okręg Regionalny w Cottbus. Obradom, w których uczestniczyli przedstawiciele polskich i niemieckich urzędów, instytucji i przewoźników zajmujących się  problematyką przewozu towarów niebezpiecznych i czasem pracy kierowców, przewodniczyli Franciszek Grześkowiak – Okręgowy Inspektor Pracy i Berthold Langer – LAS Cottbus.

viii_forum_adrwww.jpg


dsc00765.jpg
dsc00762.jpg
dsc00766.jpg
dsc00773.jpg
dsc00774.jpg

KURS dla kandydatów na DORADCĘ ADR i doradców podlegających recertyfikacji
 
W dniach od 30 września do 4 października 2009r. w miejscowości Długie k. Strzelc Kraj. (woj. lubuskie)
odbył się kurs DORADCA ADR, który prowadził Krzysztof Grzegorczyk
 
2dlugiex2009.jpg
1dlugiex2009.jpg
 
SEMINARIUM "ADR 2009-ZMIANY"
 
W dniu 24 kwietnia odbyło się w Gorzowie Wlkp. Seminarium "ADR 2009 - ZMIANY".
Prowadzącym był Krzysztof Grzegorczyk.
 
   
SPOTKANIE  NOWOROCZNE
Dnia 10 stycznia 2009 r. w siedzibie "TJR" Eurocentrum Szkoleń i Badań w Słubicach odbyło się spotkanie noworoczne Członków naszego Stowarzyszenia.
Okolicznościowy wykład nt. najważniejszych zmian w Umowie ADR 2009 wygłosił Członek Honorowy ESD ADR Krzysztof Grzegorczyk.
Następnie Wiceprezes Tadeusz Horoszkiewicz przedstawił nowe możliwości i kierunki działań Stowarzyszenia.
Z prezentacją dot. towarów niebezpiecznych klasy 1 wystąpił także zaproszony gość -
Prezes Stowarzyszenia DGSA Norbert Świderek.
Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem. 
                        
nowy049.jpg

nowy053.jpg

nowy048.jpg

nowy047.jpg

nowy051.jpg

nowy050.jpg
 
         


 
      
 


                                                                                                                         Strona projektu
szkolenia.esd-adr.pl
WARSZTATY "ADR 2009 - 2011" oraz "TECHNIKI PREZENTACYJNE"
- 15, 16 listopada 2008r. Słubice.
Warsztaty odbyły się  w siedzibie "TJR" Eurocentrum Szkoleń i Badań w Słubicach.  Zajęcia prowadził ekspert w dziedzinie ADR i świetny wykładowca p. Krzysztof Grzegorczyk
Miłą niespodzianką dla Uczestników Warsztatów było wyjście w sobotę wieczorem na dwa koncerty odbywające się w ramach V Europejskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej transVOCALE we Frankfurcie i Słubicach, m.in. na koncert Renaty Przemyk.

nowy11.jpg

nowy22.jpgnowy33.jpgnowy44.jpg

nowy55.jpg

nowy66.jpg
transvocale.jpg
RENATA  PRZEMYK

RECERTYFIKACJA - 17 ÷ 19 października 2008 r.  Słubice

W dniach od 17 do 19 października br. w siedzibie "TJR" Eurocentrum Szkoleń i Badań w Słubicach , odbyły się warsztaty przygotowujące do recertyfikacji uprawnień Doradcy ADRWarsztaty świetnie prowadził p. Piotr Grobelny.
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

W dniu 14 czerwca 2008 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze Członków-Delegatów Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR,  podczas którego wybrane zostały nowe władze Stowarzyszenia oraz podjętych zostało szereg ważnych uchwał.


dsc01316www.jpg


dsc01307www.jpg


dsc01308www.jpg
dsc01312www.jpg
KONFERENCJA "DOBRE PRAKTYKI SZKOLENIOWE" -  14 MARCA 2008 r.  ŁAGÓW

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

14 marca 2008 roku w Łagowie odbyła się Konferencja podsumowująca projekt "Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr w obszarze ADR i BHP" i promująca dobre praktyki szkoleniowe.
Konferencję otworzył Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR dr inż. Tadeusz Horoszkiewicz.
Celem Konferencji było promowanie projektów finansowanych ze środków UE oraz zachęcenie beneficjentów do uczestniczenia w takich projektach.
Następnie Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR - inż. Ryszard Antoniak przejmując prowadzenie konferencji, powitał zaproszonych gości:
* Agnieszkę Mikołajską i Katarzynę Nowak z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze 
* Franciszka Grześkowiaka - Okręgowego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Z.Górze,
* Mirosława Jesiołkiewicza - z-cę Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,
* Michała Frąckowiaka - Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego K.W. Policji w Gorzowie Wlkp.
* Krzysztofa Grzegorczyka - eksperta ds. ADR,
* Norberta Świderka - Prezesa Stowarzyszenia DGSA,
* Józefa Króla - z Urzędu Dozoru Technicznego w Gorzowie Wlkp.
* Joannę Porzuczek-Staszak - z Zachodniego Centrum Konsultingowego EUROINVEST
* prof. Tadeusza Zaborowskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego,
* dr Joannę Michniak z Akademii Transportu i Przedsiębiorczości w Warszawie
* dr Jerzego Tondera z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego
a także beneficjentów Projektu i członków ESD ADR oraz pozostałych uczestników konferencji.

Odczytany został  list od dr Zbigniewa Lewickiego - Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który nie mógł przybyć na Konferencję.
Projekt będący przedmiotem Konferencji współfinansowany był przez EFS (Europejski Fundusz Społeczny) i realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) za pośrednictwem Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze.
Część merytoryczną Konferencji rozpoczął Krzysztof Grzegorczyk wykładem inauguracyjnym "System oraz efektywność szkolenia i egzaminowania w dziedzinie ADR w Polsce, na tle innych państw europejskich".
Następnie Ryszard Antoniak zaprezentował ocenę Projektu "Doskonalenie umiejętności oraz kwalifikacji kadr w obszarze ADR i BHP".
Wystąpili również zaproszeni goście, którzy skupili się przede wszystkim na działaniach swoich organizacji mających na celu m.in. realizację projektów, zapewnienie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych oraz bezpieczeństwa w pracy i na drogach. Tak więc głos zabrali:
* Joanna Porzuczek-Staszak - przedstawiając doświadczenia związane z realizacją dotychczasowych projektów UE oraz przypominając o nowych, wprowadzanych obszarach, z których można uzyskać środki na kolejne szkolenia i doskonalenie umiejętności;
* Franciszek Grześkowiak - doceniając wagę i doniosłość działań podjętych przez ESD ADR w zakresie podnoszenia wiedzy i poziomu bezpieczeństwa w obszarze ADR i BHP oraz efektów zakończonego projektu a także dotyczącej transportu towarów niebezpiecznych, w tym o organizowanym przez Inspekcję Pracy Brandenburgii wspólnie z OIP Zielona Góra, w czerwcu br. w Cottbus, kolejnym VII Forum niemiecko-polskim nt. przewozu towarów niebezpiecznych;
* Michał Frąckowiak - który podkreślił znaczenie takich spotkań ludzi zajmujących się bezpieczeństwem w różnych aspektach; zaznaczył również, że Polska i jej przewoźnicy są postrzegani w Europie jako kraj bezpieczny, jak również polski transport jest wysoko oceniany z punktu widzenia poziomu bezpieczeństwa;
* Mirosław Jesiołkiewicz - informując, że przeprowadzane przez ITD kontrole przewozu towarów niebezpiecznych rzadko kiedy kończą się ukaraniem przewoźnika, czy kierowcy.  Oznacza to, że przewozy tych towarów są w Polsce dobrze zorganizowane, odbywają się zgodnie z przepisami i co najważniejsze:  są bezpieczne.  Zwrócił również uwagę na niedoskonałość taryfikatora kar nakładanych na przedsiębiorców w zakresie składania rocznych sprawozdañ;
* prof. Tadeusz Zaborowski zwrócił uwagę na przydatność stosowania parametrów jakościowych bezpieczeñstwa i możliwość skorzystania z tego rozwiązania przy następnych projektach.  Zwrócił także uwagę na metodykę opracowywania badañ ankietowych, mianowicie uznał za bardzo istotne sprawdzenie poziomów korelacji pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami analizy statystycznej.

W części Konferencji przeznaczonej na dyskusję, której celem było wypracowanie wniosków na bazie zakoñczonego projektu oraz wystąpieñ gości, jak również wniosków mających na celu zachęcenie potencjalnych beneficjentów do realizacji projektów współfinansowanych z EFS, a także dążenie do zmiany obowiązujących przepisów - jako pierwszy głos zabrał Norbert Świderek, Prezes Stowarzyszenia DGSA, który stwierdził co następuje:
* należałoby zastanowić się nad propozycją zmian w prawie dotyczącym przewozów towarów niebezpiecznych
* należy ponownie przedyskutować obecnie obowiązujący zestaw pytañ egzaminacyjnych dla doradców DGSA - wiele z pytañ nadal budzi poważne wątpliwości i wymaga weryfikacji;
* kompletna baza pytañ egzaminacyjnych powinna być jawna i dostępna;
* brak jest w przepisach trybu odwoławczego w przypadku uzyskania negatywnego wyniku na egzaminie, w tym procedury odwoławczej,
* powstał problem zgłaszania na granicy towarów niebezpiecznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia w momencie, gdy została zlikwidowana granica na zachodzie Polski - otworzyła się możliwość wwiezienia do Polski dowolnego towaru bez zastosowania dotychczasowego sposobu zgłoszenia przez Straż Graniczną;
* należy rozważyć potrzebę i zasadność przeniesienia odpowiedzialności za tworzenie sprawozdañ z wypadków z doradców na straż pożarną;
* na liście doradców DGSA, prowadzonej przez GITD. znajdują się 2064 osoby uprawnione, przy czym dobrze byłoby wiedzieć, ile z tych osób jest rzeczywiście aktywnych w tej dziedzinie,
* należy rozważyć potrzebę zmian w zakresie szkolenia i egzaminowania kierowców przewożących materiały niebezpieczne;
Następnie głos zabrała dr Monika Malicka, która z kolei zwróciła uwagę na:
* fakt, że ADR zmienia się w cyklach dwuletnich, a doradcy i kierowcy weryfikują swoje kwalifikacje zawodowe i uprawnienia co 5 lat; powoduje, że przynajmniej jedna zmiana przepisów może być przez nich nie uzupełniona - zaproponowała więc obowiązkowe szkolenia uzupełniające co 2 lata, oczywiście przy zachowaniu obowiązkowego egzaminu co 5 lat jak dotychczas;
* konieczność wprowadzenia listy kontrolnej obowiązującej podczas kontroli prowadzonej w przedsiębiorstwie (jako odpowiednik formularza listy kontrolnej wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz.U.2005.201.1667), co znacznie usprawni sam proces kontroli, jak również da przedsiębiorcy możliwość przygotowania się do kontroli;
* konieczność prowadzenia kontroli nadawców towarów niebezpiecznych, mających na celu dostosowanie praktyki wykonywania przez nich obowiązków głównego uczestnika przewozu drogowego do wymagañ przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (podczas pakowania, załadunku), z uwzględnieniem odpowiedzialności za błędne publikowanie "informacji o transporcie" w pkt-cie 14-tym dokumentu pt. "karta charakterystyki substancji/ preparatu niebezpiecznego".

Podsumowania dyskusji dokonała dr Joanna Michniak.
Następnie Prezesi ESD ADR dokonali zamknięcia Konferencji, dziękując Partnerowi , f-mie RESOLUTIO-Doradztwo Europejskie i obecnym na konferencji Podwykonawcom (STAWAR-Usługi Informatyczne , Biuro Rachunkowe R.Dejniak) za współudział w realizacji Projektu, oraz wszystkim uczestnikom za przybycie i udział w Konferencji.


nowy1.jpg

dsc00412.jpgdsc00415.jpgdsc00418.jpgdsc00421.jpgnowy2.jpg