Wydarzenia
Informacje nt. ważniejszych wydarzeń i przedsięwzięć podjętych i zrealizowanych przez ESD ADR:

22-29.12.2007
Szkolenia w ramach Projektu  - w dniach 22 i 23.12.2007 r. oraz 27-29 grudnia 2007 r. odbyło się ostatnie szkolenie w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz w cysternach, zorganizowane w ramach Projektu SPORZL 2004-2006 Działanie 2.3 Schemat a - pt. "Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr w obszarze ADR i BHP". W szkoleniu wzięło udział 17 pracowników Firmy ML Trans Logistyka JC, JUCER Chic JC Spedycja i Transport Jerzy Juchniewicz w Słubicach. Międzynarodowe uprawnienia ADR do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zdobyło 17 pracowników tej firmy, po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną, której przewodniczył  Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubuskiego. Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach.

19-23.11.2007Szkolenia w ramach Projektu  - w dniach od 19 do 23 listopada 2007 r. odbył się drugi kurs dla kandydatów na doradców ADR i doradców poddających się recertyfikacji, w którym wzięło udział 20 osób. Miejscem szkolenia kolejnej 20-ki był ponownie "Dom nad rzeką" w Skwierzynie.  Zajęcia prowadził m.in. ekspert w dziedzinie ADR i świetny wykładowca, p. Krzysztof Grzegorczyk
nowy310str.jpgnowy312str.jpgnowy313str.jpg

nowy325str.jpg
nowy326str.jpg
28-29.07.2007

"ADR 2007  Warsztaty I"  -  RECERTYFIKACJA     W dniach 28-29 lipca 2007 w miejscowości  Długie k. Dobiegniewa /woj. lubuskie/, Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR przy współpracy ze Stowarzyszeniem DGSA zorganizowało, w ramach cyklu przygotowań do recertyfikacji  /XI-XII 2007/ uprawnień doradcy w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych, pierwsze seminarium pt. "ADR 2007 Warsztaty I".
W seminarium uczestniczyło 22 doradców. Program seminarium obejmował :  rozwiązywanie przez każdego uczestnika kompletu  testów w każdym module (wg standardu egzaminu dla doradców) dobranych z katalogu pytań egzaminacyjnych dostępnych na stronie GITD, prezentację pt." Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii chemicznej na drodze"  wraz z  instrukcją udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Zajęcia prowadził doradca DGSA p. Piotr Grobelny
.
dsc00093www.jpg


dsc00095www.jpg

img_0470www.jpg

img_0481www.jpg16.06.2007Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów ESD ADR  zwołane przez Zarząd Główny Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR (zgodnie z  §29 i § 32 pkt 5 Statutu) odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Czereśniowej 2  w Gorzowie Wlkp.  w dniu 16 czerwca 2007r. o godz. 11,00.
Porządek Zebrania:
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z  działalności Stowarzyszenia, w tym z realizacji Projektu pt. "Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr w obszarze ADR i BHP" oraz sprawozdania finansowego za 2006r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006
3. Podjęcie uchwał w sprawach głównych kierunków działalności Stowarzyszenia oraz  nadania członkostwa honorowego p. Bolesławowi Hancykowi  oraz p. Jerzemu Szewczykowi
4. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
5. Dyskusja i wolne wnioski.

dsc00044www.jpg

dsc00045www.jpg

14-18.05.2007Szkolenia w ramach Projektu  - w dniach od 14 do 18 maja 2007r. odbył się pierwszy kurs dla kandydatów na doradców ADR i doradców poddających się recertyfikacji, w którym wzięło udział 20 osób. Miejscem szkolenia doborowej 20-ki  był  "Dom nad rzeką" w Skwierzynie , gdzie uczestnicy mieli zapewnione wyśmienite warunki do wytężonej pracy oraz wypoczynku. Wykłady, ćwiczenia oraz doradztwo prowadzili m.in. wybitni eksperci w dziedzinie ADR , panowie Krzysztof Grzegorczyk i Bolesław Hancyk.
doradcy_www.jpgdoradcy__skwierzyna_024_www.jpg

doradcy__skwierzyna_009_www.jpg

doradcy__skwierzyna_025www.jpg

doradcy__skwierzyna_007_www.jpg

doradcy__skwierzyna_001_www.jpg


23-27.03.2007r 
oraz
20-24.04.2007c.d. Szkolenia w ramach Projektu  - następne dwa szkolenia dokształcające w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych odbyły się w Ośrodku Szkolenia Kierowców OZPTD w Zielonej Górze, w dniach 23÷27 marca 2007r. oraz  20÷24 kwietnia 2007r. i wzięło w nich udział 37 osób, głównie pracowników firmy ANNEBERG Transpol Int. Sp. z o.o. Zielona Góra ( www.anneberg.com.pl ). Wszyscy uczestnicy szkoleń zdobyli międzynarodowe uprawnienia ADR w wyniku zdanych egzaminów państwowych. 

070326_134742www.jpg

070326_134801www.jpg

070421_112913www.jpg

070421_112932www.jpg2-18.03.2007r.


c.d. Szkolenia w ramach Projektu  - w dniach od 2 do 18 marca 2007r. odbyło się kolejne szkolenie dokształcające w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (podstawowe i specj. dot. przewozu w cysternach), w którym wzięło udział 20 pracowników firmy PPUH "KOLIBER" Kazimierz Witek w Skwierzynie ( www.koliber.dit.pl ) oraz 1 mikroprzedsiębiorca z Gorzowa Wlkp.  Szkolenie zostało przeprowadzone w "Domu nad rzeką" w doskonałych warunkach i zakończone egzaminem państwowym, w wyniku którego 21 uczestników zdobyło międzynarodowe uprawnienia ADR, ważne przez okres 5 lat.
dscn2257_www.jpg

dscn2270_www.jpg

dscn2271_www.jpg

 22-30.12.2006

Szkolenia w ramach Projektu - w dniach 22.12.2006r. oraz 27-30 grudnia 2006r. odbyły się pierwsze dwie edycje szkolenia  podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas, zorganizowane w ramach Projektu SPORZL 2004-2006 Działanie 2.3 Schemat a - pt. "Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr w obszarze ADR i BHP".  Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR w partnerstwie z Lubuskim Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej, pod  nadzorem  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W szkoleniu wzięło udział 38 pracowników Firmy ML Trans Logistyka JC, JUCER Chic JC Spedycja i Transport Jerzy Juchniewicz w Słubicach.
Międzynarodowe uprawnienia ADR do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zdobyło 36 pracowników tej firmy, po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną, której przewodniczył Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubuskiego.
Zaję
cnowyra1.jpgia odbywały się w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach.
                                                                         

nowyra.jpg
 

9-11.09.2006r.


W odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych - DGSA , prezes Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR  Tadeusz Horoszkiewicz , brał udział w obradach V Seminarium poświęconemu wymianie doświadczeń w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, które odbyło się  w dniach 9 - 11 września 2006r. w Hotelu Wodnik; Słok k. Bełchatowa.   Obrady V Seminarium były również okazją do spotkań i wymiany poglądów w sprawie zasad współpracy i współdziałania obu Stowarzyszeń w istotnych sprawach doradców DGSA. Między innymi uzgodniono wspólną reprezentację obu Stowarzyszeń w GITD pod przewodnictwem Stowarzyszenia DGSA w sprawach weryfikacji pytań egzaminacyjnych dla doradców  DGSA , a także rozbudowy bazy tych pytań.


 13.06.2006r.
Jakość bez granic – współpraca gospodarcza w regionie przygranicznym Polski i Niemiec.
Tadeusz Horoszkiewicz i Ryszard Antoniak
  uczestniczyli w seminarium i warsztatach w Blossin k.Berlina, w poszukiwaniu środków pomocowych UE na realizację projektów ESD ADR  i współpracy transgranicznej .

blossin_1.jpg
blossin_2.jpg


 4-5.06.2006r.
V Seminarium „ADR 2007” w Łagowie , połączone z dwudniową prezentacją ciągnika siodłowego nowej generacji VOLVO FM przystosowanego do przewozu ładunków niebezpiecznych.
Wykładowcy omówili następujące zagadnienia:
Krzysztof Grzegorczyk – „Zmiany dotyczące warunków przewozu towarów niebezpiecznych, w tym: wyłączeń, bezpieczeństwa w tunelach drogowych i w dokumentacji”
Bolesław Hancyk – „Zmiany w klasyfikacji i pakowaniu towarów niebezpiecznych oraz w przewozie odpadów”
Joanna Michniak – „Tachografy cyfrowe”
Jacek Fiuk – najnowsze propozycje i rozwiązania firmy VOLVO Polska

W trakcie seminarium odbyło się także  pierwsze,  ważne  spotkanie  robocze  władz ESD ADR  i Stowarzyszenia DGSA, w którym uczestniczyli:
Tadeusz Horoszkiewicz – Prezes i Ryszard Antoniak – Wiceprezes ESD ADR  oraz Marian Markiewicz – Prezes  i  Norbert Świderek – Skarbnik Stowarzyszenia DGSA
Podczas spotkania uzgodniono co następuje:

 • nadrzędną zasadą w działalności obu Stowarzyszeń jest wola współpracy i współdziałania w istotnych sprawach dotyczących doradców i bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych;
 • przewiduje się znaczące korzyści z koordynacji najważniejszych działań merytorycznych i organizacyjnych dotyczących np.: tematów i terminów konferencji/seminariów,  reprezentacji w instytucjach państwowych, obrony interesów doradców, itp..;
 • przewiduje się wykorzystanie posiadanych  stron www. do informacji  o swoich Stowarzyszeniach
 • thumb_1.jpg
  Fot.1 Powitanie uczestników V Seminarium

  thumb_2.jpg
  Fot.2   Pan Krzysztof Grzegorczyk w swoim żywiole......

  thumb_3.jpg
  Fot.3 .....i zasłuchani uczestnicy

  thumb_4.jpg
  Fot.4 Podczas kolacji życzenia dobrej współpracy dla obu Stowarzyszeń.....

  thumb_5.jpg
  Fot.5 ....... , smaczny posiłek i gorące dyskusje

  thumb_6.jpg
  Fot.6 Dzień drugi – wykład prowadzi p. Bolesław Hancyk

  thumb_7.jpg
  Fot.7 Honorowy gość V Seminarium „ADR 2007” p. Franciszek Masiuk – LWITD

 16.05.2006r. 
Porozumienie o współpracy Inspekcji Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. i Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR w dziedzinie bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wg ADR , podpisane uroczyście przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego  p. Franciszka Masiuka oraz Prezesa Zarządu Głównego ESD ADR p. Tadeusza Horoszkiewicza , podczas posiedzenia Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy LWITD w Gorzowie Wlkp. w obecności regionalnych mediów.

porozumienie1.jpg

porozumienie2.jpg
 15.03.2006r.
 IV Seminarium nt.: ”Gazy – opakowania, badania, transport, bezpieczeństwo” zorganizowane wspólnie przez Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT oraz Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR, w siedzibie Oddziału UDT w Gorzowie Wlkp.
 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa przewozu drogowego gazów omówił p. Krzysztof Grzegorczyk , natomiast wymagania dotyczące transportowych urządzeń ciśnieniowych ze szczególnym uwzględnieniem butli i wiązek butli omówił p. Marek Barnaś z UDT-CERT W-wa. Seminarium adresowane było głównie do osób zajmujących się przewozem i dystrybucją gazów oraz badaniami opakowań. Udział w seminarium wzięło 35 osób. Gościem specjalnym był Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego p. Franciszek Masiuk.


29.12.2005r.
Gorzów Wlkp.
Narada Zarządu Głównego ESD ADR z udziałem przedstawiciela MTiB z Warszawy p. Krzysztofa Grzegorczyka , Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego p. Franciszka Masiuka i Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KW Policji w Gorzowie Wlkp. p. Michała Frąckowiaka, oraz przedstawicieli instytucji i firm związanych z problematyką ADR. Narada poświęcona była różnym aspektom wynikającym ze zmian w przepisach Umowy ADR i przepisach krajowych oraz zadaniom, obowiązkom i odpowiedzialności Doradcy ADR w kontekście nowych uregulowań prawnych.
29122006_1.jpg
29122006_2.jpg
Po naradzie odbyło się spotkanie integracyjne członków ESD ADR z udziałem zaproszonych gości, podsumowujące działalność Stowarzyszenia w 2005r. i połączone z dyskusją dotyczącą  planowanych działań w roku 2006.
29122005.jpg

20.10.2005r.
Słubice/Frankfurt n. Odrą

Udział w 19 Międzynarodowych Wschodnio-brandenburskich Rozmowach Transportowych (19. Internationale Ostbrandenburger Verkehrsgespräche) nt.: „Stan i perspektywy transgranicznej współpracy w dziedzinie gospodarki odpadami “ (Stand und Perspektiven der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft), zorganizowanych przez Frankfurcki Instytut Logistyki Ekologicznej i Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową Gorzów Wlkp. w Collegium Polonicum w Słubicach.
Referenci:  dr inż. Tadeusz Horoszkiewicz i inż. Ryszard Antoniak (Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR) – „Transport odpadów w/g ADR
02.jpg
Program Konferencji oraz prezentacja autorów możliwa do pobrania ze strony
www.iovg.de
na zakładce Archiv 2005
Zumm Programm
Praxisbericht (PDF-Dokument 2,62 MB)


 
7-8.10.2005r.III Seminarium ESD ADR w Łagowie nt. „ADR MAŁO ZNANY” wraz z warsztatami pt. „Techniki prezentacyjne” (prowadzący – Krzysztof Grzegorczyk) oraz prezentacją programów komputerowych dot. ADR (Michał Kokociński – DGSA Serwis).
Udział wzięło 60 osób (Doradcy ADR, Inspektorzy ITD oraz PIP, przedsiębiorcy)

20.06.2005r.Udział Prezesa i Wiceprezesa ESD ADR w posiedzeniu Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Lubuskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

4.06.2005r
II Seminarium ESD ADR w Gorzowie Wlkp. nt. „ADR 2005-2007 ZMIANY”
(Wykładowca Krzysztof Grzegorczyk)
wraz z prezentacją nowoczesnego pojazdu VOLVO do przewozu paliw i praktycznych programów komputerowych firmy DGSA-Serwis dotyczących ADR
Udział wzięło 65 osób (Doradcy ADR, Inspektorzy ITD, przedsiębiorcy)
Do pobrania autorski materiał Krzysztofa Grzegorczyka:
ADR 2005 - Komentarz do nowelizowanej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) ADR 2005 - Komentarz do nowelizowanej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (421.79 KB)

1-2.06.2005rUdział w VI Forum Polsko-Niemieckim nt. „Przewóz towarów niebezpiecznych”
zorganizowanym w Łagowie przez Państwowę Inspekcję Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, i wygłoszenie referatów przez Prezesa i Wiceprezesa ESD ADR nt. „Odpady- transport ADR” oraz „Doradca ADR a bezpieczeństwo w przewozie drogowym, załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych”
Referaty do pobrania:
Odpady - transport wg ADR Odpady - transport wg ADR (122.90 KB)
Doradca ADR a bezpieczeństwo w przewozie drogowym , załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych Doradca ADR a bezpieczeństwo w przewozie drogowym, załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych(145.73 KB)
Berater von ADR Berater von ADR (125.44 KB)

2.04.2005r I Seminarium ESD ADR w Gorzowie Wlkp. nt. „ADR 2005-2007 SECURITY”
(Wykładowca – Krzysztof Grzegorczyk)
Udział wzięło 69 osób (Doradcy ADR, Inspektorzy ITD oraz PIP, przedsiębiorcy)