Europejska Umowa ADR

ADR 2017
Dnia 9.06.2017 r. w Urzędowym Dzienniku Ustaw (rok 2017 poz. 1119)
został opublikowany tekst wersji Umowy ADR 2017.
Link do Umowy:  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1119/1
 
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2017/17contentse0.html


ADR 2019
Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. /Dz.U. z 2019 r. poz.769/
Link do umowy:  
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/769 

ADR 2019 (files)