O nas
W grudniu 2003 r. odbyło się zebranie założycielskie Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR.

 Założyciele ESD ADR
zdjecie.jpg
Od lewej (stoją):  Andrzej Matuszewski , Jerzy Szewczyk , [Andrzej Wankowski] , Ryszard Antoniak, Ryszard Bartz, Monika Czerniejewska, Stanisław Gortat, [Jerzy Kozłowski], Jerzy Juchniewicz, Wojciech Ciemniejewski, Tadeusz Pietrucki, Maria Elżbieta Pawłowska
Od lewej (siedzą): Tadeusz Horoszkiewicz, Leszek Antoni Gnitecki, Jerzy Dąbrowski, Tadeusz Pietrzak

Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR zostało w kwietniu 2004 roku wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy K R S pod numerem 0000202679

Władze (I kadencja - 2003-2008)
Prezes – dr inż. Tadeusz Horoszkiewicz
W-ce Prezes – inż. Ryszard Antoniak
Skarbnik – inż. Wojciech Ciemniejewski
Sekretarz – mgr Monika Czerniejewska
Członek – mgr inż. Jerzy Szewczyk
Członek – inż. Stanisław Gortat

Władze (II kadencja - 2008-2013)
Prezes –  mgr Olga Juchniewicz
W-ce Prezes – dr inż. Tadeusz Horoszkiewicz
W-ce Prezes – inż. Ryszard Antoniak
Skarbnik – inż. Wojciech Ciemniejewski
Sekretarz – mgr Joanna Bartz
Członek – mgr Monika Czerniejewska

Władze (III kadencja - 2013-2018)

dr inż. Tadeusz Horoszkiewicz - Prezes
dr inż. Krzysztof Grzegorczyk - Wiceprezes
inż. Ryszard Antoniak - Wiceprezes
inż. Wojciech Ciemniejewski - Skarbnik
mgr Joanna Bartz - Sekretarz
inż. Stanisław Nowak - Członek

Władze (IV kadencja - 2018-2023)
ZARZĄD GŁÓWNY ESD ADR
mgr inż. Piotr Spychalski – Prezes
mgr inż. Agnieszka Trzcińska - Wiceprezes 
mgr inż. Agnieszka Zając – Wiceprezes
inż. Stanisław Nowak – Sekretarz
mgr inż. Piotr Pągowski – Skarbnik
mgr inż. Krzysztof Kłeczek – Członek

Członkowie ESD ADR 
(wg Statutu ESD ADR)
Zwyczajni
Wspierający
Honorowi (Krzysztof Grzegorczyk, Tadeusz Horoszkiewicz, Ryszard Antoniak, Franciszek Masiuk, [Bolesław Hancyk],Jerzy Szewczyk)
Zagraniczni


Dokumenty do pobrania:Składki członkowskie:

1.  Składka członka zwyczajnego wynosi 100 zł/ rok i płatna jest jednorazowo w  terminie do 31 marca  za dany rok kalendarzowy
2.  Składka członka wspierającego wynosi:
     -   300 zł/rok (przy zatrudnianiu   0-10 pracowników)
     -   600 zł/rok (przy zatrudnianiu 11-50 pracowników)
     - 1200 zł/rok (przy zatrudnianiu 51 i więcej pracowników)
i płatna jest jednorazowo za dany rok kalendarzowy w terminie do 31 marca lub na warunkach zawartej umowy.
Członek wspierający ma prawo (w ramach opłaconej składki) do zamieszczenia aktywnego logo swojej firmy na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Członek wspierający (Właściciel firmy) będący jednocześnie członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, nie opłaca dodatkowej składki członka zwyczajnego, jeśli nie zalega ze składką członka wspierającego, która (w takim przypadku) obejmuje także skł. czł. zw.
3.  Wpisowe członka zwyczajnego wynosi 30 zł i płatne jest jednokrotnie łącznie z pierwszą składką członkowską

Konto ESD ADR

Santander Bank Polska S.A. Rachunek nr  17 1090 1900 0000 0001 0286 3926